Wat is Zinvol Ouder Worden?
Kies nu voor jezelf.

Dit is je leven en je leven is nú. Wij gaan ervan uit dat we dít leven, met de mogelijkheden en onmogelijkheden die wij nu hebben, niet kunnen overdoen. Als je jong bent, denk je daar niet over na, je hebt nog zoveel tijd. En dan ben je 55 of 65 of 75. De tijd die je rest is veel korter geworden dan je ooit voor mogelijk hield. Dan kun je een paar dingen doen.

- Je kunt berusten en bedenken dat het helaas niet allemaal is gelopen zoals jij wilde, maar dat het toch best uit te houden is.
- Je kunt ook kwaad worden of bitter en jezelf en je omgeving tot last worden.
- Of je kunt beslissen om nu eindelijk te gaan doen wat je altijd al wilde. De kans te grijpen, die unieke kans die je nu hebt, in deze fase van je leven, om opnieuw te beginnen. Eindelijk dat te doen wat je altijd al wilde, je ware talent te ontplooien!

Wat is zinvol ouder worden en hoe doe je dat?


Om deze vragen te beantwoorden kijken we eerst naar het belangrijkste woord: zinvol. Vol zin en wat verstaan we dan onder zin?
In het woordenboek vind je een aantal betekenissen, wij hebben er twee gekozen: zin als 'betekenis' en zin als 'trek, lust' (vgl ik heb er zin in).Het is onze overtuiging dat, als het je lukt om betekenis te geven aan je leven zoals je dat hebt geleefd, nu leeft en nog wilt gaan leven, je er vanzelf ook zin (= inspiratie) in krijgt!
Onze aanpak richt zich dus allereerst op het geven van betekenis aan wat er is en geweest is.
Dat doe je door te aanvaarden.

Dat klinkt misschien vreemd, maar het is onze ervaring dat je juist daardoor weer bij je verlangen en hoop kunt komen. Door aanvaarden en loslaten komt er ruimte voor je verlangen en voor het realiseren van je ware talent, voor wat je eigenlijk altijd al hebt gewild, voor het vervullen van je echte doel op aarde.
We gaan met jou een weg die je voert langs een aantal thema's: aanvaarding, verlangen, hoop en vertrouwen; ook helpen we je de vaak door jezelf opgeworpen belemmeringen op te sporen en te overwinnen. En we zoeken de weg (terug) naar je inspiratie, naar dat wat joú bezielt.

Maak van de laatste fase in je leven een zinvolle fase. Misschien wel de zinvolste fase van je leven!